Natuurlijk wonen

Het voormalig hockyterrein Leonidas is beschikbaar gekomen door de verhuizing van de hockyclub naar de overzijde van de Kralingse Zoom.
Dit is een mooie mogelijkheid om het woningaanbod in De Esch aan te vullen.
Vanwege de bijzondere ligging in een recreatieve zone met volkstuinen en sportcomplexen is het belangrijk dat deze locatie een kleinschalig en groen karakter behoudt.

 

Een woninglocatie met de sfeer van een ‘volkstuincomplex’ past in deze omgeving.
Als aspiratie voor de nieuwe woningen spreken we van natuurlijk wonen.
Kleine, duurzame woningen, met groene tuinen op kavels tussen de 200 en 400 m2.
De buurt wordt autoluw, parkeren van auto’s vindt plaats op aangegeven plekken buiten uw eigen terrein.
De tuinen hebben een haag als erfafscheiding ter ondersteuning van het groen.

 

De bebouwing moet een uitstraling hebben die past binnen het karakter van een groene woonbuurt.
De materiaalkeuze is vrij en moet aansluiten op dit karakter, waarbij baksteen niet meer dan 30% van het gevelbeeld mag uitmaken.
Voortbordurend op het duurzame karakter dat De Esch van oorsprong al heeft wordt op Leonidas invulling gegeven aan dit thema.

Een duurzaam Leonidas is, groen, kindvriendeljk en klimaatvriendelijk.

Voor uitgebreide informatie kijk op: www.rotterdam.nl/leonidas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qaiuDzgB6Lc

https://www.youtube.com/watch?v=G1wDIYsfOhQ