Hier komt een verslag over de plannen voor de oeververbinding naar Rotterdam Zuid, de expertise van Ben van Rooij.